I dagens rapport fra Investtech anbefales salg av aksjer i Akastor og Golden Ocean. Avance Gas får derimot en kjøpsanbefaling.- Avance Gas Holding Ltd ligger i en sterkt stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca. 127 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert. RSI er overkjøpt, noe som indikerer høyt momentum. Dette styrker kjøpssignalet. Aksjen er negativ på innsidehandler etter at Stolt-Nielsen Gas og Sungas Holdings solgte store aksjeposter i mai. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Akastor viser en svak utvikling innenfor en fallende trend på mellomlang sikt. På ett år er selskapsverdien mer enn halvert. Stadig flere investorer mister troen på aksjen og selger. Videre negativ utvikling innenfor trenden indikeres. Vurdering: Salgskandidat, skriver Investtech.- Golden Ocean Group Limited ligger i en langsiktig, fallende trend og videre nedgang innenfor denne indikeres. Aksjen har motstand ved ca. 34,60 kroner. Positiv volumbalanse, det vil si høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Oppsiden er dog liten, med nevnte motstandsnivå rundt 34,60 kroner. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.