I dagens rapport fra Investtech anbefales salg av aksjer i Fred. Olsen Energy og Panoro Energy mens SalMar får en kjøpsanbefaling.- SalMar Asa ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Stigende trender indikerer at selskapet er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Kursen har brutt opp gjennom et motstandsnivå ved 115 kroner og utløst et kjøpssignal. Ved reaksjoner tilbake ligger det nå støtte ved dette nivået, samt ved 104 kroner på mellomlang sikt. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Fred. Olsen Energy ligger i en fallende trendkanal og videre nedgang innenfor denne indikeres. Aksjen har noe støtte under dagens nivå ved 54 kroner, og et eventuelt brudd gjennom dette nivået vil være et salgssignal. Volumbalansen er negativ. Dette tyder på at det er overskudd på selgere som presser kursen ned og svekker aksjen teknisk. Selskapet er nøytral på innsidehandler. Vurdering: Svak salgskandidat, skriver Investtech.- Panoro Energy viser en svak utvikling innenfor en fallende trendkanal. Videre negativ utvikling indikeres, og det ligger motstand opp mot taket av kanalen og ved 1 krone på kort sikt. Ved videre nedgang er det lite støtte under dagens nivå, noe som gir høy risiko. Negativ volumbalanse bekrefter den fallende trendutviklingen og indikerer at det er usikkerhet blant investorene. Aksjen er positiv på innsidehandler. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.