Avinors konsernstyre ga 19. juni sin prinsipielle tilslutning til at Avinor AS og Oslo Lufthavn AS slås sammen. Sammenslåingen vil være et ledd i den pågående prosessen med modernisering og effektivisering, hvor organiseringen av lufthavnvirksomheten også har blitt vurdert. Målet er formell beslutning i løpet av 4. kvartal, med gjennomføring fra og med 1. januar 2016, fremgår det av en børsmelding.Lønns- og arbeidsvilkårFusjonen har ikke som formål å endre lønns- og arbeidsvilkår for ansatte, men det vil bli gjort et arbeid for å harmonisere forskjeller i avtaleverkene mellom Avinor AS og Oslo Lufthavn AS.En sammenslåing vil ikke ha finansielle eller skattemessige konsekvenser for konsernet, og forutsetter aksept fra Samferdselsdepartementet.