ContextVision klar for aggressive investeringer

ContextVision AB skal investere aggressivt i strategisk utvikling av ny teknologi.

Børs

ContextVisions opplyser i en børsmelding at strategien vil gjøre teknologiplattformen bredere. Selskapet opplyser at dette vil styrke selskapets posisjon innen dets nåværende virksomhet, samt åpne døren for nye markedet. ContextVision betjener et marked på om lag 180 millioner svenske kroner idag, men med den nye strategien tar selskapet sikte på å posisjonere seg i markeder som samlet sett representerer en verdi på 1,5 milliarder svenske kroner innen 2018.Meldingen inneholder ingen kvantifisering av hvilke beløp som skal investeres.Hele meldingen finner du her.

Nyheter
Børs