Onsdag oppjusterte det danske shippingsselskapet D/S Norden forventingene til 2015.Nå regner D/S Norden med et driftsoverskudd på 50-90 millioner dollar. Det er betydelige mer enn de tidligere forventningene, som varierte fra et underskudd på 40 millioner dollar til et overskudd på 40 millioner dollar, skriver Børsen.dk.- Oppjusteringen skyldes et tankmarked, som fortsatt er preget av bred oppsving med sterke rater i alle regioner, skriver D/S Norden i en uttalelse.Selskapets tankvirksomhet ventes nå å gi et driftsoverskudd på 75-100 millioner dollar, mot tidligere forventet 35-65 millioner dollar.Også tørrlastdivisjonen leverer bedre enn ventet. Her regner selskapet med et driftsunderskudd mellom 25 millioner dollar opp til null. Det var tidligere ventet et underskudd opp mot 60 millioner dollar.