I dagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Borregaard mens Kongsberg Automative får en salgsanbefaling.- Borregaard ASA ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har de siste dagene reagert noe ned, og tester støtten ved 56,00 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et etablert brudd ned gjennom 56,00 kroner vil utløse et salgssignal. Selskapet har noe motstand over dagens kurs ved 66,60 kroner. Volumbalansen er positiv på mellomlang sikt, og bekrefter trendbildet. Den indikerer at optimismen er økende og at mange investorer går opp i pris for å sikre seg aksjer. Blant innsidere er det så langt i år kun blitt rapportert om et salg fra et styremedlem på 1.000 aksjer. Det gir en nøytral innsidevurdering for selskapet. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Kongsberg Automotive ASA utløste i forrige uke et salgssignal fra en rektangelformasjon. Kursen har de påfølgende dagene reagert ned, samt brutt et tidligere støttenivå ved 5,36 kroner. Et brudd på en horisontal støtte er et salgssignal, og det er blitt etablert en motstand ved dette nivået. Volumutviklingen er negativ. Det forsterker salgssignalet og indikerer at investorer er redde for ikke å komme seg ut av aksjen når noe skjer, mens de er avventende til å kjøpe på stigende kurser. Det ligger støtte under dagens kurs ved 5,04 kroner. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Siste meldepliktige handel var et innsidekjøp i februar. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.