Jo Lunder, som for kort tid siden ble, forlot toppsjefjobben i Vimpelcom med et sviende aksjetap, skriver Dagens Næringsliv.Verdiene av eiendelene i hans investeringsselskap Cigalep AS ble mer enn halvert, og han satt igjen med et underskudd på over 14 millioner kroner etter fjoråret. Selskapet investerer i eiendom, aksjer og verdipapirer.Lunder sier til avisen at det var rubelfallet og lavere oljepris som svekket Vimpelcom-kursen med knappe 70 prosent i fjor, men at kursutviklingen har vært god hittil i år. Han eier i dag 300.000 aksjer i Vimpelcom.