Innsidere kjøper og selger

Innsiderne i havbruks-serviceselskapet NTS har handlet aksjer seg i mellom tirsdag morgen.

nts, namsos, brønnbåt
Børs

Amble Investment har tirsdag før børs kjøpt 167.800 aksjer i NTS. Aksjene ble kjøpt til mandagens sluttkurs på 18 kroner. Etter kjøpet eier Amble Investment 4.543.595 aksjer, tilsvarende 18,73 prosent av selskapet.Ny beholdning for nestleder Odd Reidar Øie i NTS , som eier av 99,99 prosent av aksjene i Amble Investment, har med nærstående dermed ny beholdning på 5.019.800 aksjer, tilsvarende 20,70 prosent.Aksjene er kjøpt av Kavi AS, som etter salget har 220.460 aksjer.50 prosent av Kavi AS eies av NTS-styremedlem Kari Øie Nilsen. Etter salget eier Kari Øie Nilsen med nærstående 949.551 aksjer, tilsvarende 3,92 prosent av NTS.Vidar Øie Nilsen, varamedlem til styre i NTS, eier resterende 50 prosent av aksjene i Kavi. Ny beholdning for Vidar Øie Nilsen med nærstående  er 1.214.016 aksjer, tilsvarende 5,01 prosent av selskapet.NTS ASA tilbyr i hovedsak tjenester til havbruksnæringen. Konsernets største virksomhetsområde er Norsk Fisketransport AS (NFT). NFT er et av landets ledende brønnbåtrederier og operer en flåte på ni fartøyer. KB Dykk AS tilbyr alt innen arbeidsdykking, fortøyningsarbeid, ROV-tjenester, notvasking, frak og slep. NTS er også involvert i godstransport på sjø gjennom Folla Sjøtransport AS. NTS ASA er medeier i FosenNamsos Sjø AS som er Midt-Norges største aktør innen kollektivtransport på sjø.

Nyheter
Børs