Grieg Seafood ASA har økt dødelighet på vestkysten av Vancouver Island som følge av lave oksygennivåer, heter det i en fersk melding. Foreløpig estimert dødelighet er 1.000 tonn.Det er to lokaliteter som hovedsakelig er berørt av hendelsen:- Muchalat North har et svinn på 146.000 fisk med en gjennomsnittlig størrelse på 3,73 kg. - Williamson har et svinn på 532.000 fisk med en gjennomsnittlig størrelse på 0,86 kg. Selskapet melder om at situasjonen nå er stabilisert, og dødelighetsraten er normalisert. Etter denne hendelsen har selskapet følgende biomasse på de to lokalitetene: Muchalat North 1.051 tonn, Williamson 152 tonn.