Schibsted Media Group kjøper den mexikanske rubrikksiden Anumex. Fra før eier Schibsted annonseportalen Segundamano.mx som er den største mexikanske rubrikksiden på Internet. Partene har valgt å holde kjøpssummen hemmelig, og opplyser kun at transaksjonen er gjennomført. - Ved å slå sammen disse to nettsidene er vi i stand til å skape økt verdi til kjøpere og selgere gjennom en større og mer likvid markedsplass. Dette oppkjøpet representerer et nytt steg mot vårt mål om å skape sterke, markedsledende digitale rubrikkposisjoner i attraktive markeder. For å nå dette målet investerer vi både organisk og gjennom oppkjøp og strukturelle avtaler, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Schibsted Media Group.