BKK har inngått en langsiktig kraftavtale med Hydro Energi, opplyses det i en melding.Avtalen omfatter levering av 500 GWh kraft årlig fra 2021 til 2030, noe som totalt utgjør 5 TWh.Kontrakten vil ifølge meldingen bidra til forsyning av kraft til Hydros aluminiumsverk i Norge i årene etter 2020, når dagens kraftkontrakt med Statkraft løper ut.Leveransen utgjør cirka 7,5 prosent av BKKs totale produksjon.