Analytikerne i SEB har startet dekning av Hexagon Composites med kjøpsanbefaling og et kursmål på 35 kroner.Ifølge TDN Finans fremgår det av en rapport tirsdag.«Generelt mener vi det er et attraktivt risiko-/avkastningsforhold i dagens aksjekurs, og at aksjen tilbyr billig eksponering til en strukturell vekst i høytrykk-gasslagringssegmentet. I tillegg gir aksjen eksponering mot det umodne, men spennende hydrogenlagringsmarkedet», heter det.Tirsdag omsettes aksjen for 25,20 kroner, opp 2,86 prosent. I løpet av den siste måneden har aksjen lagt på seg 14,55 prosent mens den er opp 10,53 prosent siden nyttår.For at kursmålet skal innfris, må aksjen stige 38,89 prosent fra dagens nivå.