Det er Petroleumstilsynet som har gitt sitt samtykke til videre drift på Oseberg C fram til 2031, skriver Offshore.no.– Samtykket gis på bakgrunn av Statoils dokumentasjon av vurderinger som konkluderer med at innretningen kan drives videre sikkerhetsmessig forsvarlig og i samråd med krav i regelverket, skriver Petroleumstilsynet i et brev til Statoil.Oseberg C som er en kombinert bolig-, prosess- og boreplattform ble tatt i bruk i 1991. Den produserer olje og gass fra i alt 18 brønner og står på om lag 100 meters dyp.