Wintershall Norge, som er operatør for utvinningstillatelse 378, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/12-5 S.Ifølge en pressemelding fra Oljedirektoratet er brønnen tørr. Brønn 35/12-5 S ble boret til et vertikalt dyp på 3369 meter og et målt dyp på 3570 meter under havflaten og ble avsluttet i Osebergformasjonen i midtre jura.Foruten Wintershall som med en 45-prosents eierandel er operatør, har Capricort Norge en 20-prosents andel av brønnen, mens Explora Petroleum og Talisman Energy Norge eier 17,5 prosent hver.