50 prosents økning på PE-porteføljen

Et godt år for børsintroduksjoner i USA og flere gode salg av egne direkteinvesteringer lokker smilet frem hos Smedvig-sjefen.

Smedvig AS fikk et resultat før skatt på 37,4 millioner kroner i 2014, mot et tap på 27,7 millioner året før. – Fjoråret var et av de bedre årene vi har hatt avkastningsmessig, sier adm. direktør Odd Torland til Dagens Næringsliv og henviser til en 48 prosents verdiøkning på selskapets private equity-investeringer, som i kroner og øre tilsvarer en milliard kroner.Tilsammen har familien private equity-investeringer for 3,2 milliarder kroner. – Våre beregninger viser at den totale verdijusterte egenkapitalen er på rundt 11 milliarder kroner, sier Torland.