AKVA group i samtaler med dansk selskap

AKVA Group snakker med danske Aquatec Solutions.

Foto: Akva Group.

AKVA group ASA, som leverer teknologi til fiskeoppdrett, har inngått en intensjonsavtale om et mulig kjøp av danske Aquatec Solutions A/S, går det frem av en børsmelding torsdag.Partene tar sikte på å sluttføre due diligence og forhandlinger om en endelig avtale innen medio september, og at transaksjonen dermed fullføres innen slutten av samme måned.Oppgjøret antas å skje i kontanter.Aquatec Solutions hadde i 2014 en brutto inntjening på 11,6 millioner danske kroner, opp fra 9,4 millioner i 2013. Resultatet steg fra 2,1 til 3,4 millioner danske kroner.AKVA group er kontrollert av Egersund Group (eier 51,11 prosent ifølge siste aksjonærutskrift), eid 50/50 av Hans Kristian Mong og rederarving Frode Teigen.