Bedre tall fra Kina enn ventet, men er det godt nok?

Handelstallene for juni var bedre enn ventet, men BNP-veksten kan likevel ha dykket under 7 prosent i 2. kvartal.

shanghai, kina, børskrakk

Handelstallene for Kina i juni var bedre enn ventet i juni, med en oppgang i eksporten på 2,8 prosent i dollar termer, og et mindre fall i importen enn ventet, på 6,1 prosent.Etter fire måneder med nedgang steg eksporten i lokal valuta med 2,1 prosent i juni, mens importen falt for åttende måned på rad. Importen i juni lå 6,7 prosent under samme måned i fjor.Forventningene lå på et fall i eksporten på 0,2 prosent og et fall i importen på 15 prosent på årsbasis.Det ga et handelsoverskudd på 45,8 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.Handelstallene i juni, selv om de var klart bedre enn ventet, kan ha senket BNP-veksten i Kina som offentliggjøres onsdag, til 6,8 prosent i 2. kvartal, ned fra 7 prosent i 1. kvartal, heter det videre.