Blodrødt for Archer - varsler oppsigelser

Pengene renner ut av Archer. Selskapet har alt kuttet 400 stillinger, men varsler at ytterligere 300 må gå.

Børs

Archer melder om et nettoresultat på -47,7 millioner dollar i 2. kvartal 2015, mot -11,0 millioner dollar samme kvartal i 2014. Det kvartalsvise tapet per aksje ble 8 cent (dil.) mot et tap på 2 cent per aksje ved samme korsvei i fjor.Inntektene beløp seg til 346,0 millioner, ned fra 525,7 millioner samme kvartal i 2014.Driftsresultatet for kvartalet var negativt med 39,6 millioner dollar, mot +14,6 millioner i 2. kvartal i fjor.Capex-anslaget for 2015 er på 135 millioner dollar.Selskapet beklager å måtte kutte 300 stillinger, i tillegg til de 400 stillingene som ble kuttet i løpet av 2. kvartal.Archer melder også at de vil ta omstruktureringskostnader på rundt 4 millioner dollar i 3. kvartal.Rapporten finner du her

Nyheter
Børs