Dette skjer i dag

Mandag tikker det inn nye nøkkeltall.

Foto: AP

I dag finner vi følgende hendelser på finanskalenderen:

  • Nordic Semiconductor, kvartalstallNordic Semiconductor, kvartalstall
  • Japan, Industriproduksjon endelig, maiJapan, Industriproduksjon endelig, mai
  • Japan, Maskinordre endelig, juniJapan, Maskinordre endelig, juni
  • Kina, Handelsbalanse, juniKina, Handelsbalanse, juni
  • Norge (10.00), SSBs boligprisindeks, 2. kvartalNorge (10.00), SSBs boligprisindeks, 2. kvartal
  • OPEC, månedlig oljemarkedsrapportOPEC, månedlig oljemarkedsrapport