Deutsche Bank trues av for dårlige prestasjoner

Den nye sjefen i Deutsche Bank har advart staben om at deres prestasjoner er langt fra gode nok.

Børs

Deutsche Bank har satt av astronomiske 1,2 milliarder euro, tilsvarende 10,7 milliarder kroner i såkalte «legal fees» - til bøter, forlik og advokater.Det tilsvarer resultatet i 2. kvartal, som var svakere enn ventet.Nå advarer den nye sjefen, John Cryan, de ansatte om at prestasjonene ikke er i nærheten av gode nok og at de som ikke presterer er ut.Og de virksomhetene som ikke presterer i tråd med storbankens målsettinger kan risikere å bli avhendet.

Nyheter
Børs