Direktoratet: – Unngå fangst på gytemoden fisk

Forskning viser at en stor andel leppefisk fremdeles gyter. Nå advarer Fiskeridirektoratet og oppfordrer alle til å unngå fangst på gytemoden fisk.

Foto: Scanpix

Havforskningsinstituttet har funnet ut at 76 prosent av bergnebb fremdeles er i gyting, mens nesten 70 prosent av grasgyltene gyter. Også grønngylt er fremdeles i gyting.Leppefisker, som er fiskefamilien de tre fiskeartene hører til, har blitt langt mer etterspurt de siste årene. Leppefiskene er nemlig svært nyttige for oppdrettsnæringen i Norge på grunn av fiskenes evne til å plukke parasitter. Fiskene blir brukt for å holde bestanden av lakselus nede.Nå advarer Fiskeridirektoratet mot å fiske leppefiskene når de gyter. Fiske, transport og bruk i gyteperioden kan gi økt sykdomsfrekvens, økt dødelighet og økt risiko for smittespredning, opplyser direktoratet mandag.