DNB klinker til igjen

Analytikerne ventet seg en pen økning i rentenettoen for DNB i 1. kvartal. Her er fasiten.

DNB melder om et resultat etter skatt på 5.062 millioner kroner i 2. kvartal 2015, mot 4.553 millioner kroner i samme periode året før.Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 4.839 millioner kroner.Resultat per aksje ble 3,05 kroner, mot 2,80 kroner ved samme korsvei i fjor. Forventningen var 2,97 kroner.Driftsresultatet før skatt ble 6.774 millioner kroner, sammenlignet med 6.165 millioner kroner i fjor og ventet 6.492 millioner kroner.Resultatet før tap og skatt ble 7.396 millioner kroner, sammenlignet med 6.722 millioner kroner i samme periode i fjor.Tapene ble bokført til 667 millioner kroner, mot 554 millioner kroner i 2. kvartal 2014. Konsensus lå her på 739 millioner kroner.Netto renteinntekter beløp seg til 8.728 millioner kroner, sammenlignet med 7.867 millioner kroner i 2. kvartal 2014. Forhåndstipset lød på 8.672 millioner kroner.Totale inntekter kom inn på 12.923 millioner kroner, mot 11.954 millioner kroner i samme periode i fjor. Her lå konsensus på 12.548 millioner kroner.Så langt i år har DNB da et samlet resultat etter skatt på 11,6 milliarder kroner, tilsvarende nesten 59 millioner kroner hver eneste dag i første halvår. Det er også 1,6 milliarder kroner mer i samme tidsrom i 2014.Dette sier toppsjefenIfølge banken bidro volumvekst, bedrede innskuddsmarginer og økte provisjonsinntekter til det gode resultatet.- Vi er veldig godt fornøyde med resultatet for kvartalet. Vi har en robust portefølje og lave nedskrivninger på utlån, og tapsutsatte engasjementer viser nedgang.- I tillegg lykkes vi med å øke inntektene fra andre produkter enn utlån, for eksempel eiendomsmegling og rente- og valutasikring. Vi ser at kundene setter pris på DNB som totalleverandør av finansielle tjenester, sier konsernsjef Rune Bjerke i en kommentar.Kontantstrømoppstillingen viser for øvrig at DNB-konsernet genererte en netto kontantstrøm fra driften på 132,1 milliarder kroner i 1. halvår, opp fra 4,2 milliarder kroner i samme periode i fjor.Guider lavere tap på utlånFra 2. kvartal i fjor steg DNBs utlån 9,6 prosent, mens innskuddsvolumene la på seg 7,3 prosent. Valutakurseffekter bidro til den sterke volumveksten.Utlånsmarginene gikk noe ned i kvartalet, mens innskuddsmarginene gikk opp. Kostnadsgraden endte på 42,8 prosent.- Vi har tidligere anslått at nedskrivninger på utlån vil ligge mellom 3 og 4 milliarder kroner i 2015. Det er nok litt høyt. Basert på første halvår, og det vi vet nå, forventer vi nedskrivninger på i underkant av 3 milliarder kroner, sier Bjerke.Misligholdte og tapsutsatte engasjementer ble redusert med 3,0 milliarder kroner fra 2. kvartal 2014, og utgjorde 13,1 milliarder ved utgangen av kvartalet.- DNB Markets hadde et veldig godt kvartal, og bidro sterkt sammen med DNB Eiendom til at veksten i provisjoner var på 14,5 prosent (justert for inntekter fra virksomhet under avvikling innen offentlig marked livsforsikring).- DNB Eiendom befestet sin posisjon som Norges største eiendomsmegler i kvartalet. Også DNB Liv leverte et godt resultat, heter det videre.Utbytte ligger fastFor å sikre tilstrekkelig oppbygging av ren kjernekapital vil konsernet styre balansen dynamisk basert på valutakursutviklingen og de til enhver tid gjeldende regulatoriske krav.Ambisjonen om minst 50 prosent utbytte for 2016 og over 12 prosent egenkapitalavkastning ligger fast. Forventningen til langsiktig skattesats opprettholdes i størrelsesorden 25,5 prosent, mens den forventes å ligge på om lag 25 prosent i 2015.Her er rapporten og presentasjonen.