Dumper PSI-aksjer

Storaksjonær selger seg kraftig ned i PSI Group.

Børs

Glaamene Industrier as har i dag solgt 998.620 aksjer i PSI Group ASA. Etter salget eier Glaamene Industrier as 2.103.371 aksjer, som tilsvarer 4,75 prosent av aksjene og stemmene i PSI Group ASA.Glaamene Industrier as ledes av Egil Wickstrand Iversen.

Nyheter
Børs