En kjøpsanbefaling - en salgsanbefaling

Investtech rykker ut med en kjøpsanbefaling. Samtidig advares det mot en investering.

I dagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Olav Thon Eiendom mens Subsea 7 får en salgsanbefaling.- Olav Thon Eiendom ligger i en langsiktig stigende trendkanal og videre oppgang indikeres. Den siste tiden har derimot kursen falt etter et salgssignal fra en rektangelformasjon og dannet en fallende trend på kort sikt. Kursen har de siste ukene testet støtten ved 136 kroner og reagert opp. Positiv volumutvikling kan være et tidlig varsel om en positiv kursutvikling og indikerer at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Reagerer derimot kursen ned og bryter støttenivået, vil det være et salgssignal. Vurdering: Svak kjøpskandidat, skriver Investtech.- Subsea 7 S.A. beveger seg innenfor en langsiktig fallende trend og videre nedgang innenfor denne indikeres. Negativ volumbalanse viser at aksjen faller på høyt volum, mens den reagerer opp på lavt volum. Dette indikerer at investorene er redde for ikke å komme seg ut av aksjen når noe skjer, mens de er avventende til å kjøpe på stigende kurser. Ved videre nedgang har aksjen støtte på mellomlang sikt ved 65-68 kroner og et eventuelt brudd ned gjennom støtten vil være et salgssignal. Reagerer derimot kursen oppover ligger det horisontal motstand ved 80 kroner. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.