En kjøpsanbefaling - en salgsanbefaling

Investtech rykker ut med en kjøpsanbefaling. Samtidig advares det mot en investering.

Foto: Scanpix

I dagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i BW LPG mens SpareBank 1 SR-Bank får en salgsanbefaling.- BW LPG innledet en stigende trend rundt årsskiftet og har det siste halve året vist en positiv utvikling. Kursen har de seneste dagene etablert seg over tidligere motstand ved 66,30 kroner og utløst et kjøpssignal. Reagerer kursen tilbake ligger det nå støtte ved dette nivået. Ved videre oppgang ligger det noe motstand ved tidligere kurstopper rundt 75.00 kroner. RSI har en verdi på over 70, noe som indikerer et høyt og positivt momentum i aksjen. I midten av juni styrket CEO Nicholas Gleeson sin aksjebeholdning med kjøp av 3900 aksjer i selskapet. Dette i kombinasjon med flere innsidekjøp i 2014 gir en svakt positiv vurdering av innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- SpareBank 1 SR-Bank utløste i slutten av mai et salgssignal fra en dobbel-topp-formasjon og har i tiden etter innledet en fallende trend. Fallende trender indikerer at banken er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende. Ved videre nedgang ligger det støtte rundt 46,00 kroner. Volumbalansen er negativ og varsler om høy omsetning på dager med nedgang og avtakende omsetning på dager med oppgang. Dette indikerer at investorene er redde for ikke å komme seg ut av egenkapitalbeviset når noe skjer, mens de er avventende til å kjøpe på stigende kurser. SpareBank 1 SR-Bank er nøytral på innsidehandler. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.