«Et greit år» ga en halv milliard i kassen

Hovedselskapene i Steensland-gruppen fikk et samlet årsresultat på 523,2 millioner kroner ifjor.

Med en samlet bunnlinje på rett over en halv milliard kroner kunne hovedselskapene i Steensland-gruppen, Audley, Clipper og Straen, konstatere en vekst på mer enn 70 prosent fra 2013.Daglig leder Olav Solberg sier til Dagens Næringsliv at 2014 var «et greit år» både for shipping, eiendom og verdipapirer, og at det ikke var noen spesielle hendelser ut over det.AS Audley satt igjen med 174,7 millioner før skatt, mens AS Clipper og AS Staen hadde hhv. 216,7 og 139,9 millioner på bunnlinjen.