Evry opplever marginpress

Evry balanserte hårfint mellom pluss og minus i 2. kvartal 2015.

Resultat etter skatt fra videreført virksomhet var -2 millioner kroner i 2. kvartal 2015, mot -1 million i samme kvartal i fjor.Live webcast kl. 09:00Etter endringer, omregninger, valuta og pensjoner var resultatet på 19 millioner kroner, ned fra 29 millioner kroner i fjor.Resultat pr. aksje var -9 øre, ned fra 18 øre i fjor. Resultat pr. aksje før engangsposter i 2. kvartal 2015 endte på 20 øre, ned fra 39 øre i samme kvartal i fjor.Resultat før skatt endte på -28 millioner kroner, mot 62 millioner kroner i 2. kvartal 2014.EVRY rapporterer en EBITA på 169 millioner kroner i 2. kvartal 2015, ned fra 181 millioner i 2. kvartal 2014.EBITA-marginen ble 5,1 prosent i kvartalet, ned fra 5,5 prosent i samme periode året før.Kontantstrøm fra driften ble 259 millioner kroner i 2. kvartal 2015, opp fra 136 millioner i 2. kvartal 2014.Inntekter og ordeinngang EVRY signerte kontrakter for 3,5 milliarder kroner i 2. kvartal, og ordrereserven økte med til 17,4 milliarder kroner i løpet av kvartalet.Konsernets driftsinntekter ble 3.292 millioner kroner i 2. kvartal, opp fra 3.271 millioner i 2. kvartal 2014. Selskapet rapporterer flat organisk vekst.- I dette kvartalet har vi reforhandlet flere langsiktige kontrakter som er strategisk viktig for EVRY og som bidrar til at vi øker ordrereserven. Videre har vi annonsert en forenkling av organisasjonen som skal gi sterkere kundefokus og redusert kompleksitet slik at vår langsiktige konkurranseposisjon styrkes. Sist, men ikke minst, ser vi en forbedring i fri kontantstrøm som et resultat av styrket arbeidskapital og kapitalkontroll, sier konsernsjef Björn Ivroth i EVRY.Hele rapporten PresentasjonenUtsiktene fremover (fra kvartalsrapporten) Samlet sett forventer EVRY med en bred portefølje av forretning fra geografi- og bransje-segmenter å følge den antatt moderate markedsveksten i Norge og Sverige.Forventningene til de generelle konjunkturene i Norge er svekket. Næringslivets økonomibarometer viser at bedriftene tror på svekkede konjunkturer i norsk økonomi i år og neste år. I Sverige registrerer Konjunkturinstitutet at Barometerindikatoren, som sammenfatter svarene fra private og bedrifter, faller litt gjennom andre kvartal. Til tross for nedgangen viser indikatoren et noe høyere nivå enn det historiske gjennomsnittet.EVRY opplever betydelige forskjeller mellom bransjer og regioner. I Norge er det spesielt Stavangerregionen som er svekket av den generelle nedgangen. På den annen side finnes det forretningsmuligheter med verdiforslag for digitalisering for styrket konkurransekraft for bedrifter og bedre utnyttelse av ressurser i offentlig sektor da spesielt innen helse og kommunal virksomhet.Markedet for driftstjenester mot store kunder forventes fortsatt å være preget av prispress som en følge av internasjonal konkurranse. Det nylig lanserte driftssenteret på Fet med svært avanserte teknologiske løsninger gir kostnadseffektivitet og sikkerhet som styrker EVRYs konkurranseposisjon i markedet. Blant mellomstore bedrifter fortsetter trenden med at tjenesteleveranser erstatter tradisjonelle utstyrsanskaffelser. EVRY opplever etterspørsel etter sitt konsept for leveranse av PCer og mobile enheter, «Client as a Service», der kunden gjennom finansieringsløsning betaler et fast beløp pr enhet inkludert hardware, software og support.Det generelle konsulentmarkedet ser redusert etterspørsel, mens bransje og løsningsfokusert konsulentvirksomhet er stabilt. EVRY intensiverer arbeidet med bransjespesialisering og fokus på attraktive regioner, og gjennomfører tilpasninger av organisasjonen i Norge og Sverige for å styrke utviklingen av selskapet. Fokus på vertikaler som bank, forsikring, helse, og andre deler av offentlig sektor samt spesifikke kunder/industrier fortsetter. Tiltakene som gjennomføres skal forenkle virksomheten, og ha styrket kundedialog og generell forbedring konkurransedyktighet som vesentlige effekter.  Med attraktive løsninger for banker og skjerpet fokus på innovasjon i dialogen med kundene, styrker EVRY posisjonen som ledende leverandør innen Financials Services i Norden.Evry var ikke omsatt på Oslo Børs onsdag