Finansposter blåser opp Entra-tall

Driftsresultatet var omtrent som ventet, men finansposter blåser opp bunnlinjen.

Entra-logo

Entra melder om et resultat etter skatt for 2. kvartal på 506 millioner kroner, mot 245 millioner samme kvartal i 2014. Ifølge estimater innhentet av SME Direkt for TDN Finans var det ventet et nettoresultat på 251 millioner.Urealiserte verdiendringer under finanspostene blåser opp Entra-tall. I 2. kvartal 2014 er dette beløpet -157 millioner kroner, mens det i årets 2. kvartal er +344 millioner. Verdiøkningen på Entras eiendomsbase er på 178 millioner kroner i 2. kvartal. Det kvartalsvise resultatet per aksje var 2,70 kroner, mot 1,638 kroner samme kvartal i fjor og et snittestimat på 1,37 kroner.Før skatt var resultatet 661 millioner kroner, mot ventet 331 millioner. Forventningene var på linje med fjorårets andrekvartal.Resultatet for eiendomsdriften beløp seg til 353 millioner kroner i årets 2. kvartal, mot 363 millioner ved samme korsvei i fjor. Analytikerne hadde ventet 356 millioner.Leieinntektene beløp seg til 423 millioner. Her var det ventet 431 millioner. I fjorårets 2. kvartal hadde Entra leieinntekter på 442 millioner kroner.- Reduksjonen i leieinntektene er et resultat av salg av 10 non-core eiendommer i 4. kvartal 2014 og 1. kvartal 2015. Underliggende like-for-like leieinntekter er 2,2 prosent fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015. Dette skyldes i hovedsak bedret driftsmargin som følge av reduksjon i administrative kostnader, opplyser Entra i børsmeldingen. Driftsresultatet var på 563 millioner kroner, mot 640 millioner samme kvartal for ett år siden. Her finner du hele rapporten