Forskningsstøtte til ContextVision

ContextVision får 683.000 euro til et forskningsprosjekt

Ultralyd. Hentet fra contextvision.com.

Midlene tildeles ContextVision og selskapets akademiske partner, Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale. Pengene skal benyttes til å utvikle en ny bildeteknologi innen områdene prostatakreft og digital patologi.