Gjensidige satte ny rekord, men svakere på bunnlinjen

Forsikringsresultatet ble drevet av en premievekst på 2,5 prosent og en gunstig skadeutvikling.

Helge Leiro Baastad. Foto: Scanpix

Samlet hadde Gjensidige konsernet et resultat etter skatt i 2. kvartal på 1.195,2 millioner kroner, ned fra 1.304,8 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Her var det i følge TDN Finans i snitt ventet 963 millioner kroner.Resultat pr. aksje endte på 2,39 kroner, ned fra 2,61 kroner i samme kvartal i fjor.Resultat før skatt var på 1.640,1 millioner kroner, mot 1.747,9 millioner kroner i samme periode i fjor.Her var det ifølge TDN Finans i snitt ventet 1.286 millioner kroner.Store verdiendringerDet som trakk mest ned var netto endringer i verdier på investeringer, herunder også eiendom, på -451,8 millioner kroner, mot +184,6 millioner kroner i samme periode i fjor.På samme tid var netto realiserte gevinster på investeringer på 555,9 millioner kroner, opp fra 202 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultatet fra investeringer endte på 518,1 millioner kroner, ned fra 765,3 millioner kroner i fjor.InntekterPremieinntektene fra forsikring endte på 5.188,1 millioner kroner, opp fra 5.061,5 millioner kroner i 2. kvartal 2014.Her var det ifølge TDN Finans i snitt ventet 5.258 millioner kroner.Samlede driftsinntekter fra bank, forsikring og pensjon endte på 5.854,6 millioner kroner, opp fra 5.706,8 millioner kroner i 2. kvartal 2014.Inkludert investeringsvirksomheten endte driftsinntektene på 6.372,7 millioner kroner mot 6.472,1 millioner kroner i samme periode i fjor.Samlede driftskostnader steg fra 917,6 millioner kroner til 956,5 millioner kroner.Sterkt i forsikringForsikringsresultatet i Gjensidige, som viser resultatet av konsernets skadeforsikringsvirksomhet, ble rekordsterke 1.070,2 millioner kroner i 2. kvartal 2015, opp fra 951 millioner kroner i andre kvartal 2014.- Gjensidige leverer nok en gang et rekordsterkt forsikringsresultat. Kjernevirksomheten utviklet seg positivt, kostnadskontrollen var god og vi hadde få storskader i kvartalet, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige.Forsikringsutbetalinger i kvartalet var på 3.341,8 millioner kroner, ned fra 3.357,9 millioner kroner.Av kvartalsregnskapet fremgår det også at andelen storskader i kvartalet var lavere enn i samme periode i fjor og lavere enn man normalt må regne med. Avviklingsgevinster var noe høyere enn i andre kvartal i fjor.Lønnsomheten utviklet seg positivt både i Gjensidige Bank og pensjon- og sparevirksomheten. Finansresultatet ble påvirket av en mer krevende rentesituasjon og svak utvikling for sykliske eiendeler, inkludert investeringen i Sparebank 1 SR-Bank, opplyser selskapet i kvartalsrapporten.Første halvår I første halvår var resultat pr. aksje på 3,89 kroner, ned fra 4,46 kroner i fjor.Netto kontantstrøm i 1. halvår var 2.295,5 millioner kroner og selskapet gikk ut av halvåret med 4.699,4 millioner kroner i kontanter og andre likvider, hvorav 906,6 millioner kroner var plassert i sentralbanker.Her er lenker til rapporten og presentasjonen