Guiding fra Marine Harvest

John Fredriksens oppdrettsselskap Marine Harvest har kommet med en oppdatering til markedet.

John Fredriksen - Foto: Scanpix

John Fredriksens oppdrettsselskap Marine Harvest skriver i en børsmelding torsdag at slaktevolumet i 2. kvartal kom inn på 104.000 tonn.Da tallene for 1. kvartal ble lagt frem, guidet selskapet et volum på 107.000 tonn.64.000 tonn ble slaktet i Norge, 12.000 tonn i Skottland og Canada, 13.000 tonn i Chile og 1.000 tonn i øvrige land.Operasjonell EBIT ble rundt 700 millioner kroner i kvartalet, mot 1.220 millioner kroner i 2. kvartal i fjor.Operasjonell EBIT ble 9,70 kroner kiloen i Norge, 5,40 kroner kiloen i Skottland, 2,10 kroner kiloen i Canada og til slutt minus 4,60 kroner kiloen i Chile.Restrukturerer i Chile Marine Harvest oppøyser også at forsikringsdekningen i tilknytning til Calbuco-vulkanutbruddet i Chile har påvirket EBIT for Chile positivt med rundt fem millioner dollar i kvartalet.Avsetningen på 11 millioner dollar i restruktureringen av Chile-virksomheten er ikke inkludert i EBIT, og vil bli oppført under posten «restruktureringskostnader» i den endelige kvartalsrapporten, heter det.Netto rentebærende gjeld per 30. juni var på rundt 7,7 milliarder kroner.Kvartalsrapporten legges frem i sin helhet 12. august.Aksjen stiger 0,6 prosent i tidlig handel på Oslo Børs.