Havfisk økte kraftig

Fangstinntekter per driftsdøgn er 47 prosent høyere i andre kvartal 2015 sammenlignet med samme periode i 2014.

Resultat etter skatt i 2. kvartal 2015 endte på 29 millioner kroner, opp fra -3 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Resultat pr. aksje endte på 35 øre, opp fra -3 øre i samme kvartal i fjor. Driftsresultat før avskrivning og amortisering (EBITDA) var på 84 millioner kroner i andre kvartal 2015, opp 37 millioner fra 47 millioner kroner i samme periode i 2014.Havfisk hadde driftsinntekter på 257 millioner kroner i 2. kvartal 2015, opp 31 millioner fra 226 millioner kroner fra samme periode i 2014.Fangstinntekter  per  driftsdøgn  er  47 prosent  høyere  i  andre kvartal 2015 sammenlignet  med  samme  periode  i  2014. Dette  skyldes  høyere priser og økt fangsteffektivitet  (fangstvolum per driftsdøgn). Reker, uer, og andre fiskeslag utgjorde  42 prosent av  totalt volum  i kvartalet  mot 28 prosent i andre kvartal 2014.  I  kvartalet ble det fisket mer torsk og mindre hyse og sei enn i samme periode i 2014, fremgår det av kvartalsrapporten.- Vi er fornøyd med resultatene fra driften i andre kvartal selv om mange av våre fartøy har gjennomført planlagte verkstedsopphold. Særlig positivt er det at fisket av andre fiskeslag som reker og uer har økt vesentlig, i tråd med fangststrategi og forventinger, sier konsernsjef Webjørn Barstad.Rapporten Presentasjonen - Havfisk har benyttet andre kvartal til å prioritere fisket etter uer, reker og andre fiskeslag, i tillegg til torsk. Norge og Russland ble den 10. juni 2015 enige om å øke totalkvoten av hyse inneværende år med 25 prosent. Kvotegrunnlaget for torsk og hyse er dermed godt for andre halvår, sier Webjørn Barstad.- Fisket vil også i tredje kvartal bli rettet inn mot reker, uer og blåkveite, for så i økende grad å dreie mot torsk, hyse og sei. Hovedparten av årets planlagte verkstedsopphold er gjennomført, forsetter Barstad. Aksjen steg 30 øre til 25,3 kroner på Oslo Børs onsdag.Noen hovedpunkter i 2. kvartal• EBITDA-marginen var 33 prosent sammenlignet med 21 prosent i andre kvartal 2014.• Fangstverdi per driftsdøgn økte med 47 prosent sammenlignet med andre kvartal 2014.• Økt fangst av reker og uer i kvartalet.• Stabile priser på torsk.• Utfordrende marked for hyse, men økte kvoter.• Stor andel av årets vedlikehold utført i Q2.• Utbetalt utbytte på kr. 0,75 per aksje i kvartalet.Havfisk ASA er et fiskeriselskap med 10 trålere og 29,6 torsketrålkonsesjoner.