Inflasjonssjokk gir Norges Bank-tvil

Bank-økonomene tror ikke inflasjonssjokket i juni er starten på en ny trend, men troen på septemberkutt fra Norges Bank er blitt mindre.

Frank Jullum - Foto: Finansavisen

Den underliggende inflasjonen (KPI-JAE) var 3,2 prosent i juni, melder SSB, opp fra 2,4 prosent i mai. Det var også hele 0,8 prosentpoeng høyere enn hva analytikerne i gjennomsnitt hadde ventet, ifølge Bloomberg.Kun to ganger siste 12 år, i oktober 2008 og juni 2009, var den underliggende inflasjonen, der det ses bort fra avgiftsendringer og energi, høyere - KPI-JAE steg begge gangene 3,3 prosent, skriver Finansavisen.Og kun én gang, i mai 2013, bommet analytikerne mer enn denne gangen. Da ventet de en inflasjon på 0,5 prosent, mens fasiten viste 1,4 prosent.I juni ble det dyrere å spise, dyrere med drivstoff, og det ble mye dyrere å fly.Samlet KPI-oppgang steg til 2,6 prosent fra 2,1 prosent i mai.To KPI-tall før rentemøteNorges Bank senket styringsrenten til 1 prosent i juni og anslo en høy sannsynlighet for nytt rentekutt til høsten, skriver FinansavisenDa sjeføkonom Frank Jullum og Danske Bank Markets la frem oppdaterte prognoser for drøye to uker siden, var en av konklusjonene at Norges Bank sannsynligvis ikke ville senke renten videre.- Avskriver dere muligheten for rentekutt nå, etter inflasjonstallene?- Nei, sier Jullum til Finansavisen.Han viser til at industritall i det siste har vært svake, både PMI-en og industriproduksjonsindeksen, noe som har fått ham til å mene at det var noe mer sannsynlig med rentekutt.- Vi er der vi var. Vi tror det er mest sannsynlig at det ikke kommer rentekutt i september, sier han til avisen.Kronen er 2-3 prosent svakere enn hva Norges Bank har lagt til grunn, men den styrket seg markert i går. På to dager har euroen falt fra 9,10 til 8,90 kroner, mens dollaren har falt fra 8,22 til 7,97 kroner.«Endringene denne måneden må blant annet sees i sammenheng med måletidspunktene rundt skoleslutt i juni,» opplyser SSB.- Jeg tror ikke junitallene varsler noen ny trend. Jeg venter at underliggende prisstigning vil ligge på rundt 2,5 prosent i høst, sier Jullum til Finansavisen.- Heldigvis kommer det to inflasjonstall til før rentemøtet i september.Da vil Norges Bank også ha presentert en ny regional nettverksrapport, som viser utviklingen i næringslivet.Den svakere kronenSeniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken anslår at de dyrere flyreisene løftet den innenlandske inflasjonen med 0,4 prosentpoeng på årsbasis.«Slike skarpe oppganger blir normalt reversert kommende måned, så det er noe vi burde se gjennom,» skriver han i et notat.«Når det er sagt, selv justert for støyen fra flyreiser, var den innenlandske inflasjonen betydelig høyere enn ventet i juni.»Inflasjonstallene gjør septemberkutt mer usikkert, fastslår Handelsbank-økonomen, som ifølge Finansavisen vil se an julitallene før han konkluderer nærmere.