Innsidere på farten i Ocean Yield

En rekke innsidere i Ocean Yield benytter kjøper aksjer gjennom incentivprogrammet.

Iván Kverme/Finansavisen

CEO Lars Solbakken kjøper 28.862 aksjer, og har 1.155.879 aksjer etter transaksjonen. CFO Eirik Eide kjøper 9.183 aksjer og har nå en beholdning på 225.506 aksjer. Visepresident Marius Magelie kjøper 3.935 aksjer gjennom sitt heleide selskap MGM Invest AS, og kontrollerer dermed direkte og indirekte 61.029 aksjer. Samtlige aksjer ble kjøpt til kurs 51,80 kroner. Rabatten på 20 prosent betinger en bindingstid på tre år.