Jernmalmpriser kollapser - et dårlig tegn for Kina

- Beijing begynner å grense til det desperate, sier Bastian Winde Harbo i IG.

shanghai, kina, børskrakk

Til tross for dagens rally, har Kinas børser stupt nesten 30 prosent den siste knappe måneden.I samme periode har også jernmalmprisen falt kraftig. Bare i gårsdagens handel stupte den voldsomme 11,3 prosent til 44,10 dollar tonnet, ifølge Reuters den laveste noteringen siden Steel Index begynte å følge den i 2008.Torsdag falt prisen 5,76 prosent til 42,88 dollar for levering i september.Den vekstsensitive råvaren har dermed falt 30 prosent den siste måneden, og 40 prosent så langt i år.- Foruroligende tegnAnalytikere tipper ifølge nyhetsbyrået at jernmalmprisen kan falle så langt som til 38 dollar tonnet innen nyttår, ettersom kinesisk etterspørsel slukner og lagrene bygger seg opp.- Den kraftige nedgangen i jernmalmprisen er et foruroligende tegn på at den siste månedens børskollaps i Kina smitter over på realøkonomien, sier Bastian Winde Harbo i IG i en kommentar.- Kina står for godt over 50 prosent av verdens etterspørsel for jernmalm, og den fallende jernmalmprisen tegner derfor et bilde av stagnerende vekst i kinesisk økonomi, fortsetter han.Jernmalmprisen har vært i en fallende trend helt siden den kulminerte på nesten 190 dollar tonnet i februar 2011, da den arabiske våren bidro til kraftig stigende råvarepriser.- Som med «subprime» i 2007 ser vi i Kina nå at uroen i finansiell sektor har direkte og reelle skadevirkninger på realøkonomien, sier IG-direktøren.Les også: Norsk fond sitter midt i Kina-krakket- På grensen til desperate En bekreftelse på at uroen ikke lar seg begrense til finansiell sektor, er ifølge Winde Harbo kinesiske myndigheters stadig mer drastiske intervensjoner til for å få bukt på børskollapsen.Han mener tiltakene Beijing har innført de siste dagene begynner å grense til det desperate.- Myndighetene har nå frosset handelen i nær 1.500 børsnoterte selskaper - halvparten av totalen, forbudt store aksjonærer og innsidere fra å selge aksjer, i tillegg til at den kinesiske sentralbanken (People's Bank of China) nå direkte støttekjøper aksjer i markedet.- Dette er radikale tiltak, som Beijing ikke ville gjort om de ikke var alvorlig bekymret for vekstsituasjonen i økonomien, avslutter Winde Harbo.Blant IGs kunder med åpne posisjoner i den kinesiske A50-indeksen, er nå 79 prosent long.