Kjøper kabelservice- selskap

Oceanteam Shipping er nå eneeier av Oceanwind Cable Storage & Handling Solutions.

Børs

Oceanteam Shipping melder at de har kjøpt resterende 48 prosent av Oceanwind BV og nå er eneeier av Oceanwind Cable Storage & Handling Solutions.I børsmeldingen fra Oceanteam Shipping opplyses det at selskapet etter kjøpet vil skifte navn til Oceanteam Cable Solutions.

Nyheter
Børs