Kværner økte på topplinjen - halvert resultat pr. aksje

EBITDA i 2. kvartal ble påvirket av at samme kvartal i fjor ble påvirket av to milepæler.

kværner

Kværner hadde et resultat etter skatt på 36 millioner kroner i 2. kvartal 2015, ned fra 96 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Resultat pr. aksje for videreført virksomhet endte på 23 øre, som var en halvering fra 46 øre i samme kvartal i fjor. Etter et negativt bidrag på 10 øre pr aksje fra virksomhet som ikke lenger er i Kværner endte resultatet pr. aksje på 13 øre, ned fra 36 øre i samme kvartal i fjor, som også hadde et negativt bidrag fra aviklet eller avhendet virksomhet på 10 øre pr. aksje.Se Live webcast kl. 08:00Basert på tilsvarende vurderinger var resultat pr. aksje i 1. halvår 2015 på 64 øre, opp fra 59 øre i samme kvartal i fjor, som var påvirket av et negativt bidrag fra avviklet eller avhendet virksomhet på 22 øre pr. aksje.I tråd med den nye utbyttepolitikken har styret foreslått et utbytte på 15 øre per aksje som skal utbetales i oktober 2015.Resultat før skatt var 88 millioner kroner, ned fra 198 millioner kroner i 2. kvartal 2014.Resultatet før skatt, renter, av- og nedskrivninger (EBITDA) var 109 millioner i andre kvartal 2015, ned fra 289 millioner kroner i samme kvartal i fjor, som da var betydelig påvirket av at ett prosjekt passerte 20 prosent ferdigstillelse i kvartalet og en positiv effekt fra endelig sluttføring av et historisk prosjekt, fremgår det av kvartalsrapporten.Driftsresultatet var på 90 millioner kroner, mot 272 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Driftsinntektene økte med 9,2 prosent,  fra 2.861 millioner kroner i 2. kvartal 2014 til 3.125 millioner kroner i årets 2. kvartal. - Vi opprettholder vårt fokus på forutsigbar prosjektgjennomføring og gjør ytterligere tiltak for å øke lønnsomheten. Vi ser fortsatt noen utvalgte prospekter som er interessante innenfor våre markedssegmenter, og tar flere grep for å øke vår konkurranseevne. Den største verdien i Kværner er at våre ansatte har dokumentert ekspertise og erfaring med å gjennomføre komplette prosjekter til den laveste totalprisen, sier konsernsjef Jan Arve Haugan i Kværner.Kværners ordrereserve økte med 1 902 millioner kroner i løpet av 2. kvartal 2015 til 17.742 millioner kroner.Ordreinngangen i kvartalet inkluderer Kværners andel av kontrakten på 6.7 milliarder i prosjektpartnerskap med KBR for EPC leveranse av plattformdekket til utstyrs- og boligplattformen på Johan Sverdrup, heter det i kvartalsregnskapet.Selskapet peker også på at mens olje- og gassindustrien går gjennom en utfordrende periode, har Kværner gjennomført en rekke tiltak for å videreføre den strategiske kursen og for å komme ut av denne perioden med en styrket posisjon.Det høye aktivitetsnivået gir god styringsfart. De pågående initiativene for lavere kostnader og økt produktivitet støtter den konkurransedyktige leveransemodellen. Samtidig gir den solide ordrereserven forutsigbarhet de neste årene, står det å lese i rapporten.Kværner falt 1,43 prosent til 4,81 kroner på Oslo Børs onsdag.Rapporten Presentasjonen