Lakseprisen stiger videre

Eksportprisen på fersk laks stiger.

Børs

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittlig eksportpris for fersk oppdrettslaks var 46,23 kroner pr kilo i uke 30.Det tilsvarer en oppgang på 3,2 prosent fra uken før. Det opplyser Statistisk sentralbyrå onsdag. Det siste året har prisen steget med 9,5 prosent.Totalt ble det eksportert 15.267 tonn fersk oppdrettslaks fra Norge i perioden, opp 2,3 prosent fra foregående uke.Når det gjelder eksporten av frossen laks ble den 384 tonn, en nedgang på 26,4 prosent i forhold til uken før, til en pris på 41,90 kroner pr kilo.

Nyheter
Børs