Lavere marginer i et utfordrende marked

Norske Skog gikk på en solid smell i 2. kvartal

Sven Ombudstvedt, - Foto: Scanpix

Norske Skog tapte 571 millioner kroner etter skatt i 2. kvartal 2015, mot et tap på 148 millioner etter skatt samme periode for ett år siden.Resultatet er betydelig påvirket av negative andre gevinster og tap som beløper seg til 276 millioner kroner.Før skatt var tapet 596 millioner, mot et tap på 211 millioner ved samme korsvei i fjor.Salgsinntektene var 2,79 milliarder kroner mot 3,02 milliarder ved samme korsvei i fjor.Driftsresultatet var -343 millioner kroner for kvartalet, mot 76 millioner kroner i samme periode i fjor.EBITDA var 138 millioner kroner, ned fra 251 millioner i 2. kvartal for ett år siden.- Vi håndterer et utfordrende marked for publikasjonspapir med et kontantstrømdrevet kommersielt prinsipp, og vi fortsetter arbeidet med å kutte kostnader og øke produktiviteten. I tillegg har vi avsluttet den finansielle støtten til virksomheten ved Walsum (Tyskland). Gitt Walsumfabrikkens  høye kostnader i forhold til konkurrentene, var det svært vanskelig å se muligheter til fremtidig lønnsomhet. Vi vil fortsatt gjennomføre en aktiv kapasitetsstyring av anleggene for å bedre kontantstrømmen og markedsbalansen, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.Finanspostene beløp seg til -244 millioner kroner, mot -284 millioner samme kvartal i 2014.Netto rentebærende gjeld økte med 0,4 milliarder kroner fra utgangen av første kvartal 2015, til 7,5 milliarder, på grunn av sesongmessig høye renteutgifter og noe ugunstige valutaeffekter.