Nordea: Dette er fredagens økonomiske høydepunkt

Økonomene i Nordea forteller hva du kan forvente deg.

Foto: Are Haram.
Børs

I fredagens rapport fra Nordea skriver økonomene at registrert arbeidsledighet i Norge, de foreløpige inflasjonstallene fra euroområdet og lønnsindeksen (ECI) for andre kvartal fra USA er dagens høydepunkt.Nordea venter en oppgang i registrert ledighet på omkring 1.600 personer. Dette tilsvarer oppgangen vi hadde i juni, og inkluderer personer på arbeidsmarkedstiltak. Siden den siste bunnen i slutten av 2014 vil registrert ledighet da ha steget med 7.000 personer.- Det norske arbeidsmarkedet svekkes, men foreløpig er det ikke snakk om noen krise. Oppgangen vi venter i dag er i tråd med Norges Banks anslag, slår Nordea fast.Employment Cost Indeksen (ECI) fra USA vil bli viktig for timingen av første renteøkning fra Fed.- Gjennom 2014 og i første kvartal i år tok lønnsveksten seg opp, og en videre oppgang i dag vil styrke troen på en renteoppgang i september. I Q1 steg «private industry wages» med 2,7 prosent fra år til år. En tilsvarende eller høyere økning i Q2 indikerer at arbeidsmarkedet strammer seg til og at det begynner å bli på tide med renteøkning i USA, skriver Nordea.Fra Europa venter Nordea uendret europeisk inflasjon på 0,2 prosent fra år til år, hvilket er i tråd med konsensus. Videre forventes en underliggende inflasjon på 0,9 prosent fra år til år.Det siste fallet i oljeprisen vil legge en demper på inflasjonen fremover og kan ifølge Nordea sørge for at vi på nytt ser inflasjon under null.

Nyheter
Børs