Norwegian klinker til

Tallene fra Kjos & Co flyr høyere enn analytikerne hadde forestilt seg.

Norwegian Air Shuttle melder om et resultat etter skatt på 325 millioner kroner i 2. kvartal 2015, mot 128,3 millioner samme periode for ett år siden. Ifølge TDN Finans var det ventet et nettoresultat på 320 millioner kroner.Før skatt var resultatet 456,4 millioner, mot et tap på 137 millioner samme kvartal året før. Her var det ventet et resultat før skatt på 435 millioner kroner.Dette ga en kvartalsvis fortjeneste på 9,1 kroner per aksje (dil.) mot 3,6 kroner per aksje for 2. kvartal 2014.Driftsinntektene for kvartalet beløp seg samlet sett til 5,86 milliarder, opp fra 5,04 milliarder kroner i 2. kvartal året før. Konsensus var 5,78 milliarder. Herav stammet 1,36 milliarder fra innenrikstrafikk, opp fra 1,17 milliarder for ett år siden.EBITDAR endte på 1,28 milliarder mot 563 millioner samme periode i 2014. Konsensus var 1,25 milliarder.EBITDA var 765,2 millioner, opp fra 93,7 millioner. Forventningen var 741 mililoner. EBIT steg fra -85,1 millioner til 520,5 millioner.Norwegian presenterer resultat fra 2. kvartal 2015 fra Felix konferansesenter, Oslo klokken 08:30. Se direkteoverføring fra presentasjonen på Hegnar.noLav oljepris godt synlig i regnskapeneSelskapet guider med en ASK på 5 prosent for helåret 2015, og opplyser at de i løpet av 2015 vil motta 10 nye fly av typen 737-800W, ett nytt fly av typen 787-8.Den lave oljeprisen har slått sterkt inn på kostnadene til selskapet. I løpet av kvartalet har Kjos & Co brukt 1,45 milliarder kroner på flybensin, ned fra 1,64 milliarder samme kvartal i fjor. Leasingkostnadene var på 519,7 millioner mot 469,1 millioner samme kvartal for ett år siden.Yielden var 0,44 i kvartalet, uforandret sammenlignet med samme periode året før.Enhetsinntektene var 0,37 kroner, opp fra 0,35 kroner.CASK Målet om enhetskostnader (CASK) på 0,39-0,40 kroner fastholdes. I 2. kvartal 2015 falt enhetskostnadene til 0,40 kroner, fra 0,41 samme kvartal året før. Fratrukket drivstoff steg enhetskostnadene fra 0,28 til ,029 kroner. Målet for enhetskostnaden i 2015 er basert på en drivstoffpris på 575 dollar pr tonn, en valutakurs på 7,5 kroner pr dollar.Load-faktor var på 85 prosent i 2. kvartal 2015, opp fra 80 prosent samme periode året før.Selskapet fløy 6,97 millioner passasjerer. Dette er ni prosent flere enn samme kvartal for ett år siden.Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet vedlikeholdsansvar for 100 fly, eksklusive de på wet lease.Hele rapporten finner du her