Økt aksjekapital i Idex

Aksjekapitalen i Idex har økt til 70.883.912,40 kroner.

Idex-sjef Hemant Mardia. Foto: Selskapet

Aksjekapitalen i Idex har økt til 70.883.912,40 kroner fordelt på 472.559.416 registrerte aksjer. Kapitalutvidelsen kommer som følge av utstedelse av 137.692 nye aksjer 13. mai og 3.150.000 nye aksjer 13. juli. Nominell pålydende er 0,15 kroner.