Økte leieinntekter og eiendomsverdier

Norwegian Propertys store utviklingsprosjekter ble stort sett ferdigstilt og selskapet fikk flere nye leietakere i løpet av 2. kvartal.

npro, norwegian property

Norwegian Property melder om et resultat før skatt og verdiendringer for 2. kvartal på 50,9 millioner kroner, mot 43,2 millioner tilsvarende kvartal i 2014.Konsensus var ifølge Reuters 65,8 millioner kroner.Driftsresultatet før verdiendringer ble 172,8 millioner kroner, mot 141,9 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på i snitt 168 millioner kroner.Etter skatt var resultatet 173,9 millioner kroner i 2. kvartal 2015, mot 84,3 millioner samme periode året før. Før skatt var resultatet 248,9 millioner, opp fra 108,5 millioner.Fortjeneste per aksje var opp fra 0,15 kroner til 0,32.Kvartalets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter beløp seg til 28,1 millioner, opp fra 27,0 millioner.Samlede leieinntekter var 219,7 millioner kroner, sammenlignet med 187,8 millioner samme kvartal i 2014. Analytikernes forventninger lå her på i snitt 215 millioner kroner.Hensyntatt solgte eiendommer er økningen i leieinntekter 27,1 prosent.- Norwegian Property har i kvartalet hatt en høy takt på signering av nye leiekontrakter. Samlet er det signert kontrakter med en årsleie på 46,8 millioner kroner, opplyser selskapet i børsmeldingen.Positiv verdiendring for investeringseiendom utgjorde 81,3 millioner kroner i kvartalet.Rentebærende gjeld var 9,95 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2015, mot 9,75 milliarder ved utgangen av samme kvartal i fjor.Selskapet har en bokført egenkapital per aksje på 10,24 kroner ved utgangen av 2. kvartal.Sluttkurs torsdag var 9,26 kroner.Her er rapporten og presentasjonen.Se presentasjonen her kl. 08:30