Økte på driften, men nedskrivning ga milliardtap

Bonheur fikk drahjelp av valuta på inntektssiden, mens en saftig nedskrivning innen offshore drilling ga knallrød bunnlinje.

fred. olsen, bonheur, ganger rolf

Bonheur melder om et tap etter skatt på 2,39 milliarder kroner i 2. kvartal 2015. Samme periode i fjor tjente selskapet 130 millioner.Det kvartalsvise tapet per aksje ble 31,1 kroner, mot en gevinst på 1,90 kroner for 2. kvartal i 2014.Driftsinntektene beløp seg til 3,92 milliarder, opp fra 2,77 milliarder samme kvartal for ett år siden. Om lag 51 prosent av inntektsøkningen skriver seg fra valutaeffekter, opplyser selskapet i børsmeldingen.På inntektssiden sto Offshore Drilling-segmentet for 2,52 milliarder, 234 millioner stammer fra fornybar-segmentet, Shipping/Offshore Wind-divisjonen bidro med 314 millioner mens Cruise halte inn 502 millioner. 346 millioner skrev seg fra øvrige investeringer, deriblant 324 millioner fra NHST Media Group.EBITDA beløp seg til 1,88 milliarder i 2. kvartal 2015, mot 845 millioner samme periode for ett år siden. Segmentene Shipping/Offshore Wind og Andre investeringer var de eneste segmentene som tapte terreng i forhold til fjoråret rent driftsmessig.Av- og nedskrivninger beløp seg til hele 4,2 milliarder kroner i 2. kvartal 2015, mot 687 millioner samme periode i 2014. 3,27 milliarder av årets nedskrivninger stammer fra offshore rigger.EBIT var -2,31 milliarder, mot 158 millioner i 2. kvartal 2014.Netto rentebærende gjeld økte med 1,92 milliarder kroner til 20,67 milliarder i løpet av kvartalet. Hele rapporten leser du her.