Pengemengden øker nesten som forventet

Pengemengdeveksten i eurosonen økte med fem prosent i juni.

Børs

Sesongjusterte tall fra Den europeiske sentralbanken (ESB) viser at pengemengdeveksten i eurosonen økte med fem prosent på årsbasis i juni. Ifølge TDN Finans var det ventet en oppgang på 5,1 prosent.Mai-tallene ble ikke revidert. Det betyr at forrige måneds vekst på fem prosent står ved lag.ESB har som målsetting at pengemengden innen eurosonen skal øke med 4,5 prosent på årsbasis.

Nyheter
Børs