Positive valutaeffekter for Ganger Rolf

EBITDA for 2. kvartal 2015 var 4 millioner bedre enn samme kvartal i fjor.

Faksimile fra websiden til Ganger Rolf

Ganger Rolf melder om et tap på 706,8 millioner etter skatt i 2. kvartal 2015, sammenlignet med +5,9 millioner tilsvarende kvartal i 2014. Dette tilsvarer et tap per aksje på 21,0 kroner for kvartalet, mot en fortjeneste på 0,2 kroner per aksje i 2. kvartal i fjor. EBITDA og EBIT var -13 millioner kroner, mot -17 millioner for ett år siden.Resultatet opplyses å være positivt påvirket av valutaeffekter. Hele rapporten leser du her