- Resultatet vil være preget av høye kostnader

Styret i Grieg Seafood er ikke fornøyde med selskapets utvikling.

Grieg Seafood oppyser i en fersk oppdatering av selskapets 2. kvartalsresultat vil være preget av høye kostnader, som kommunisert i forbindelse med presentasjonen av resultatet for 1. kvartal tidligere i år. Også lave realiserte priser i enkeltmarkeder har påvirket resultatet negativt, fremgår det av meldingen. Årsakene til dette skal være noe sammensatt.Styret er ikke tilfreds med resultatutviklingen i selskapet, og vil komme tilbake under kvartalspresentasjonen 19. august med mer informasjon om iverksatte og nødvendige tiltak fremover for å snu den negative trenden.Refinansiering Grieg opplyser videre at selskapet har utvidet bankrammen med 500 millioner kroner, fra 1.410 millioner kroner til 1.910 millioner kroner. Formåleter å refinansiere obligasjonslånet som forfaller med 400 millioner kroner i desember inneværende år. Covenants-kravene er uendret, og foreløpige 2. kvartalstall er innenfor disse betingelsene. Videre har Danske Bank gått ut av lånesyndikatet, og DNB har kommet inn. Syndikatet består dermed av Nordea og DNB, opplyser selskapet.Meldingen finner du her!