Rettstvister senker Goldman Sachs

Goldman Sachs har lagt frem skuffende tall.

Goldman Sachs - Foto: AP

Goldman Sachs melder om et resultat på 1,05 milliarder dollar, eller 1,98 dollar per aksje, i andre kvartal 2015, mot 2,04 milliader doller, eller 4,10 dollar per aksje, i samme kvartal året før.Avsetninger knyttet til rettstvister senker resultatet med 2,77 dollar per aksje, ifølge kvartalsrapporten.Forvetningen var på 3,89 dollar, viser estimater innhentet av Thomson Financial.Nettoinntektene beløp seg til 9,07 milliarder dollar, mot ventede 8,78 milliarder dollar.Rapporten finner du her!