Saftig bud på ya Bank

Svenske Resurs Bank har lagt inn milliardbud på ya Bank.

yA Holding har inngått en aksjekjøpsavtale for salget av sine to heleide datterselskaper yA Bank og MetaTech til Sverige-baserte Resurs Bank, går det frem av en melding sendt til Oslo Børs torsdag.Etter sluttført transaksjon vil yA Holding distribuere salgsprovenyet til sine aksjonærer gjennom en likvideringsprosess.Resurs Bank har lagt inn kontantbud tilsvarende 55 kroner per yA Holding-aksje, noe som verdsetter samlet aksjekapital i yA Holding til rundt 1,58 milliarder kroner på fullt utvannet basis. Budet representerer en premie på 69 prosent av kursen på tidspunktet for offentliggjøringen av den strategiske gjennomgangen 23. mars, og 63 prosent av volumvektet snittkurs for seks-månedersperioden som endte 14. juli.Styret anbefaler budet til sine aksjonærer, og eiere av over 70 prosent av yA Holding-aksjene vil stemme i favør av transaksjonen.Handelen ventes fullført ultimo oktober/primo november 2015.Ifølge aksjonærregisteret per 4. juni var Kistefos As og Christen Sveaas største aksjonær i ya Holding, med sine 30 prosent.Les hele meldingen her.