Satser på biogass

Norske Skog planlegger å bygge biogassanlegg ved sine fabrikker for å utnytte bioavfall fra papirproduksjonen til fornybar energi.

Sven Ombudstvedt, - Foto: Scanpix

Norske  Skog  Saugbrugs  vil  investere  150 millioner  kroner  i  bygging av et biogassanlegg  i tilknytning til  sitt renseanlegg. Dette opplyser selskapet i en børsmelding. Biogassanlegg  vil bidra til brutto driftsresultatet i 2016 og være i full drift i 2017.-  Vi  planlegger  å  kommersialisere  bioavfall  fra  råstoff til gass ved våre fabrikker.  Til tross  for utfordrende  markeder, tror  vi at  våre fabrikker er bærekraftig,   og   vil   styrke  deres  konkurranseevne  ved  å  bygge  biogass  fasiliteter.  Vårt  nye  vekstområde  vil  være  et  nytt forretningsområde kalt Nature's Flame, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog og styreleder i Norske Skog Saugbrugs.Enova  har bevilget 52 millioner kroner i  støtte til prosjektet, mens Sparebank 1 Gruppen og Halden kommunale pensjonskasse har bidratt med om lag 100 millioner kroner  i gjeldsfinansiering. Investeringen i biogass vil styrke fabrikkenes konkurranseevne og være en del av Norske Skogs arbeid med å forbedre driften på sine gjenværende fabrikkanlegg.Norske Skog har presentert kvartalstall tidligere torsdag og er ned 18,96 prosent tuk 3,12 kroner i etterkant av tallslippet.